Kunst på Arbeidsplassen

Alf Berg (f. 1973)

Image Image Image Image Image

Ø 020 - Alf Berg

Fotografier, 5 bilder

Denne utstillingen har kommet til gjennom et samarbeid med bistandsorganisasjonen Plan Norge og fotograf Alf Berg.
Om sine arbeider skriver kunstneren at han har latt seg fascinere av mennesker som til tross for store materielle hindringer, er i stand til hele tiden å hente ut det beste i seg selv. Dette er nesten alltid mennesker som arbeider for kollektivet, for felles framgang. Mennesker med integritet og en solidarisk grunnholdning, som har reflektert over hva det aller viktigste i livet handler om. Å vite at man “bare” tar bilder av dette gir en ydmykhet i forhold til arbeidsformen fotografi er – en ydmykhet som er en forutsetning hvis man skal uttrykke verdier som menneskelig verdighet, intimitet, samhold, ro og glede. 


Utstillingen har to billedstørrelser
102 × 69 cm høyde og bredde
69 × 102 cm høyde og bredde