Kunst på Arbeidsplassen

Dag A. Rødsand (1943-1995)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 006 - Dag A. Rødsand Ledig

Grafikk, 15 bilder

Dag Rødsand (1943-1995) hører til de nord-norske grafikere som begynte å gjøre seg gjeldende mot slutten av 1960-årene. I sine serigrafier og tresnitt henter han gjerne motiver fra denne landsdelens storslåtte natur, som gis en fri bearbeidelse. En lyrisk holdning er gjennomgående, selv om bildene også tolker naturens kraft og intensitet

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm
42 × 60cm