Kunst på Arbeidsplassen

Ferdinand Finne (1910-1999)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Y 001c - Blandet internasjonalt

Grafikk, 15 bilder

Utstillingene inneholder bilder av både norske og utenlandske kunstnere med svært forskjellig uttrykk. Blant kunstnerne er Ferdinand Finne, Anna-Eva Bergman, Anne Breivik, Gino Severini, Gustave Singier, Friedrich Hundertwasser, Oskar Reuterswärd og Victor Vasarely.

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 110b - Ferdinand Finne

Grafikk, 16 bilder

Ferdinand Finne (1910-1999) bør være kjent for de fleste. Gjennom TV, radio og en rekke bøker er vi blitt presentert for en livskunstner av de sjeldne i norsk miljø. Finnes grafikk lyser av vitalitet og overskudd. Motivene henter han like gjerne fra Middelhavet og de greske øyer som fra Telemark.

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 110a - Ferdinand Finne

Grafikk, 17 bilder

Ferdinand Finne (1910-1999) bør være kjent for de fleste. Gjennom TV, radio og en rekke bøker er vi blitt presentert for en livskunstner av de sjeldne i norsk miljø. Finnes grafikk lyser av vitalitet og overskudd. Motivene henter han like gjerne fra Middelhavet og de greske øyer som fra Telemark.

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde