Kunst på Arbeidsplassen

Finn Faaborg (1902-1995)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 013 - Mellom figurasjon og abstraksjon

Grafikk, 10 bilder

Denne grafikkutstillingen inneholder kunstverk hentet fra tiden under og like etter annen verdenskrig. Enkelte av arbeidene er udaterte, og derfor vanskelig å tidfeste nøyaktig, men både formspråk og motiv forbinder dem med en meget interessant periode i norsk kunsthistorie, preget av tradisjon og fornyelse. Inspirert av kjente modernister som Braque og Picasso, beveget en rekke norske kunstnere seg gradvis i en nonfigurativ retning. På mange måter kan denne geometrisk baserte, konstruktive abstraksjonen betraktes i forlengelsen av Georg Jakobsens formalisme, som dannet et moralsk fundament for malerkunstens utvikling i Norge fra omkring midten av 1930-tallet. Med utgangspunkt i det gjenkjennelige hverdagsliv og sunne prinsipper for god billedbygging, tok man etter hvert imot nye spennende impulser fra den store internasjonale kunstscenen.