Kunst på Arbeidsplassen

Hanne May Scheen (f. 1960)

Image Image Hanne may scheen, varianter (1989) Hanne may scheen, tre på reise Elly prestegård, variasjon ix (1989) Elly prestegård, variasjon iv (1989) Elly prestegård, variasjon iv (1991) Elly prestegård, variasjon iv (1990) Elly prestegård, variasjon iv (1992) Anne k. dolven   fortsettelsen (1981) Inger saltaag, sommer (1993) Inger saltaag, la fenètre aaafricaine (1992)

A 101 - De eksplosive 80-årene

Grafikk, tegning, 12 bilder

Nyekspresjonismen var en retning som utviklet seg innenfor malerkunsten og grafikken på begynnelsen av 1980-tallet. Den oppstod som en reaksjon på 1960- og 70-tallets konseptualisme og minimalisme. Retningen kjennetegnes av heftig fargebruk og kraftige penselstrøk. Selv om figurative elementer som figurer og stilleben gjerne var utgangspunktet for motivene, ble de formidlet gjennom et abstrahert formspråk. Penselsstrøket ble tillagt stor egenverdi, og kunstnerens emosjonelle tilstand kom til syne i billedflaten.