Kunst på Arbeidsplassen

Jan Svensen (1941-2018)

Nico widerberg Hode og figur Siluetter 3608 20141013122618000000 Image Image Image 3501 20141013122617000000 Image Image Image Image Image Image Image

A 090 - Treklang Ledig

Grafikk, 15 bilder

Når en kunstner arbeider med farger handler det ofte om å finne en balanse mellom kontrast og harmoni, kaos og orden. Felles for de tre kunstnerne Eva Zettervall (f. 1941), Nico Widerberg (f. 1960) og Jan Svensen (1941-2018) er at de hovedsakelig har konsentrert seg om primærfargene i billedoppbyggingen. Mens Eva Zetterwall (f. 1941) og Nico Widerberg (f. 1960) anvender farger til å modellere figurene i bildene sine, arbeidet Jan Svensen (1941-2018) med rene fargeflater som han satte opp mot hverandre.