Kunst på Arbeidsplassen

Kjell Sten Tollefsen (1913-2002)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 019 - Jenny Rydhagen/Kjell Sten Tollefsen

Fotografier, 15 bilder

Jenny Rydhagen (f.1965) og Kjell Sten Tollefsen (1913-2002) tilhører to helt forskjellige generasjoner fotografer, men de deler interessen for å gjengi det nære og hverdagslige. Tollefsen benytter seg ofte av humor i bilder og titler mens Rydhagens fotografier gjerne har et element av noe gåtefullt og mystisk.

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde