Kunst på Arbeidsplassen

Knut Jørgensen (1937-1991)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 136 - Per Teigen/Knut Jørgensen Ledig

Akvareller og grafikk, 19 bilder

Her presenteres to kunstnere som ga fantasien fritt spillerom. Per Teigen (1915 – 1998) hentet både figurer og andre elementer fra annen billedkunst, og slik oppnådde han overraskende surrealistiske virkninger. Knut Jørgensen (1937-1991) tok vannfargen i bruk i sine ofte figurrike scener. En utstilling som kaller på både smil og ettertanke.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image  mg 5940  mg 5937  mg 5939  mg 5935

A 037 - Knut Jørgensen Ledig

Akvareller og grafikk, 26 bilder

Knut Jørgensen (1937-1991) var i første rekke figurskildrer, og hans scener preges av en utømmelig innfallsrikdom. Fremstillingsformen er humoristisk, mens fargebruken eier raffinert skjønnhet.

Utstillingen har en billedstørrelse i rammer:
42 × 60cm høyde og bredde

Flere av de små formatene er montert i samme ramme, 18 rammer totalt.