Kunst på Arbeidsplassen

Ole John Aandal (f. 1960)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 009 - Per Olav Torgnesskar/Ole John Aandal/Lill-Ann Chepstow-Lusty

Fotografier, 15 bilder

Humor er en fremtredende fellesnevner for de tre fotografene i denne utstillingen. Per Olav Torgnesskar (f.1966) fotograferer hverdags- og bygde-Norge fra bilvinduet, Ole John Aandal (f.1960) setter seg selv inn som samaritan og støttespiller for kjente personer mens Lill-Ann Chepstow-Lusty (f.1960) har et kritisk-humoristisk blikk på turisme.

Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde