Kunst på Arbeidsplassen

Richard Mortensen (1910-1993)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Y 004 - 1950-talls modernisme

Grafikk, 11 bilder

Utstillingen inneholder blant annet den danske COBRA-kunstneren Asger Jorns (1914-1973) berømte Silkeborg-suite som ble påbegynt under et rekonvalesens-opphold i Silkeborg1952-53, men ikke fullført før i 1970. Bildene er typiske for Jorns ekspressive stil.

Utstillingen har en billedstørrelse i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

C 003 - Dansk ekspresjon

Grafikk, 15 bilder

Ekspresjonistiske bilder av kunstnere som Mogens Balle (1921-1988), Frank Rubin (1918-1990), Ole Sporring (f. 1941) og Wilhelm Freddie (1908-1995).

Utstillingen har to billedstørrelser med rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

C 001 - Dansk modernisme

Grafikk, 15 bilder

Denne utstillingen tar for seg dansk modernisme etter krigen og inneholder abstrakte bilder av Richard Mortensen (1910-1993) og ekspresjonistiske bilder av COBRA-kunstnerne Carl-Henning Pedersen (1913-2007) og Egill Jacobsen (1910-1998).

Utstillingen har to billedstørrelser
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde