Kunst på Arbeidsplassen

Veslemøy Sparre Jansen (f. 1968)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 058 - Ny-Pop Ledig

Grafikk, gouache, oljemaleri, 10 bilder

Veslemøy Sparre Jansen (1968), Jannik Abel (f.1973) og Silje Heggren (f.1978) er tre unge kunstnere som tar for seg det urbane liv som tema. Det er særlig de forskjellige ungdomskulturene knyttet til livet i byene som kommer til uttrykk gjennom deres bilder.