Kunst på Arbeidsplassen

Vibeke Tandberg (f. 1967)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Y 011 - Norsk og internasjonal samtidskunst

Fotografier og grafikk, 11 bilder

Dette er en utstilling med norske og internasjonale kunstnere. Den består av fotografier og grafikk av kunstnere som Damien Hirst, Marc Quinn, Paul McCarthy, Vibeke Tandberg, Mette Tronvoll og Marianne Heske. Uttrykkene og motivene er svært varierte, men forholder seg til forskjellige sider ved det moderne samfunn.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 008 - Mikkel Mcalinden/Torbjørn Rødland/Vibeke Tandberg

Fotografier, 15 bilder

De tre fotografene i denne utstillingen arbeider i mer eller mindre grad med arrangert fotografi. Mikkel McAlinden (f.1963) arrangerer mangetydige og gjerne dramatiske scener i sine bilder, Torbjørn Rødland (f.1970) setter seg selv inn i det romantiske landskapet mens Vibeke Tandberg (f.1967) eksperimenterer med forskjellige roller og identiteter.