Kunst på Arbeidsplassen

Gunvor Nervold Antonsen (f. 1974)

Kongelig kornaks aurdal Jord Ild Luft Vann Raustein2 Raustein1 Line solberg dolmen

A 196 - Tekstile forbindelser

Tekstil, grafikk og foto, 8 bilder

Tekstilmaterialet angår oss alle og berører noe intimt og nært i livene våre. Vi kler oss i tekstiler, vi sover i dem og vi innreder hjemmene våre med dem. Kontrasten blir derfor virkningsfull når tekstilkunstnere jobber med eksempelvis politiske problemstillinger eller verkene inntar monumentale formater. Mens tekstilkunsten tidligere var dominert av billedvev og tepper, ser vi i dag en mer eksperimenterende tilnærming til materialet og en stor variasjon i teknikk og uttrykk.