Kunst på Arbeidsplassen

John K. Raustein (F. 1972)

Line solberg dolmen Raustein1 Raustein2 Vann Luft Ild Jord Kongelig kornaks aurdal

A 196 - Tekstile forbindelser Ledig

Tekstil, grafikk og foto, 8 bilder

Tekstilmaterialet angår oss alle og berører noe intimt og nært i livene våre. Vi kler oss i tekstiler, vi sover i dem og vi innreder hjemmene våre med dem. Kontrasten blir derfor virkningsfull når tekstilkunstnere jobber med eksempelvis politiske problemstillinger eller verkene inntar monumentale formater. Mens tekstilkunsten tidligere var dominert av billedvev og tepper, ser vi i dag en mer eksperimenterende tilnærming til materialet og en stor variasjon i teknikk og uttrykk.