Kunst på Arbeidsplassen

C 006 - Dansk 1980-talls grafikk

Grafikk, 14 bilder

Dette er en utstilling som dekker flere generasjoner av danske kunstnere, fra den eldste modernisten Ejler Bille (1910-2004) til unge ekspressive kunstnere som Lars Ravn (f. 1959) og Jan Sivertsen (f. 1951).

Ejler Bille er en sentral 1900-talls kunstner med sine markante posisjoner i kunstnersammenslutningen Linien og Høst & Corner. Bille var også medlem av den verdenskjente COBRA-gruppen 1949-51. Hans bilder karakteriseres av en abstrakt lek med linjer, farger og former. De senere årene har hans bilder beveget seg enda mer bort fra det figurative mot en mer ornamental stil der den sorte streken binder formene sammen til en helhet.

Medlem av den ekspresjonistiske COBRA-gruppen var også Mogens Balle (1921-1988). Hans bilder er mer typisk COBRA med sine grove, forenklede ansiktsformer gjengitt i sterke farger. Tydelig COBRA-inspirert uten å være medlem av gruppen er Frank Rubin (1918-1990) i sine sterkt ekspressive litografier der også ansiktsformer og andre figurative former er gjenkjennelige. Rubins fargebruk er imidlertid mer dempet.

Av samme generasjon er Elsa Nielsen (1923-2011). Hun er mer klassisk orientert i sine bilder. Motivene i utstillingens to raderinger minner om antikke statuehoder. Teknikken er omstendelig og detaljert, noe som gir en spesiell effekt. Klassiske former, kombinert med et antydende ekspressivt uttrykk, finner vi også i Jytte Rex´(f. 1942) bilder.

Surrealismen fikk et sterkere gjennomslag i Danmark enn her i Norge, først og fremst gjennom kunstneren Wilhelm Freddie (1909-1995). Få danske kunstnere har tatt opp Freddies stil, men man kan ane surrealistiske trekk hos flere av de yngre, som i Finn Hjortskov Jensens (f. 1936) Mellom Rønne og Sprogø og i Paul Janus Ipsens (f. 1936) The Pigeon Life I og Still Life. En tilnærmet surrealistisk og fabulerende stil finner vi også hos den helt unge generasjon kunstnere, som i Lars Ravns bilder med sine ofte groteske kombinasjoner av blant annet dyr, mennesker og kroppsdeler.

Tilbake til utstilling