Kunst på Arbeidsplassen

Ø 009 - Per Olav Torgnesskar/Ole John Aandal/Lill-Ann Chepstow-Lusty

Fotografier, 15 bilder

Humor er en fremtredende fellesnevner for de tre fotografene i denne utstillingen. Per Olav Torgnesskar (f.1966) fotograferer hverdags- og bygde-Norge fra bilvinduet, Ole John Aandal (f.1960) setter seg selv inn som samaritan og støttespiller for kjente personer mens Lill-Ann Chepstow-Lusty (f.1960) har et kritisk-humoristisk blikk på turisme.

Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Les mer

Image
Lill-Ann Chepstow-Lusty (f. 1960)
Disneyworld,Florida (1997)
Fotografi, 40x40cm
Image
Lill-Ann Chepstow-Lusty (f. 1960)
Bulgarian woman smoking (1995)
Fotografi, 40x40cm
Image
Lill-Ann Chepstow-Lusty (f. 1960)
Ingrid in Israel (1996)
Fotografi, 40x40cm
Image
Lill-Ann Chepstow-Lusty (f. 1960)
Disneyfile family,Disneyworld ,Florida (1997)
Fotografi, 40x40cm
Image
Lill-Ann Chepstow-Lusty (f. 1960)
Transvestite twins (1996)
Fotografi, 58x40cm
Image
Ole John Aandal (f. 1960)
Fra serien: Samaritanen Martha (1994)
Fotografi, 41.5x29cm
Image
Ole John Aandal (f. 1960)
Fra serien Samaritan Michael (1994)
Fotografi, 39x29cm
Image
Ole John Aandal (f. 1960)
Tonya. Fra serien Samaritanen (1994)
Fotografi, 41x29cm
Image
Per Olav Torgnesskar (f. 1966)
Fra serien: Norske landskap (Trivielle beskuelser) (1995)
Fotografi, 16.5x24.5cm
Image
Per Olav Torgnesskar (f. 1966)
Uten tittel (1995)
Fotografi, 16.5x24.5cm
Image
Per Olav Torgnesskar (f. 1966)
Fra serien: Norske landskap (Trivielle beskuelser) (1995)
Fotografi, 16.5x24.5cm
Image
Per Olav Torgnesskar (f. 1966)
Uten tittel (1995)
Fotografi, 16.5x24.5cm
Image
Per Olav Torgnesskar (f. 1966)
Fra serien: Kontor 96 (1995)
Fotografi, 16.5x24.5cm
Image
Ole John Aandal (f. 1960)
Fra serien samaritanen : Hagefest (1994)
Fotografi, 29x32.5cm
Image
Ole John Aandal (f. 1960)
Fra serien samaritanen : Woody Allen (1994)
Fotografi, 29x43cm