Kunst på Arbeidsplassen

Bli
medlem
Ta kontakt via
e-post eller telefon:
940 37 681
[email protected]

Våre utstillinger

Kunst på Arbeidsplassen er en offentlig støttet medlemsorganisasjon som leier ut variert kunst av høy kvalitet til offentlige – og private arbeidsplasser over hele Norge. Våre 300 utstillinger består av mellom 10-18 kunstverk av anerkjente norske, svenske, danske, finske og internasjonale kunstnere innenfor alle teknikker og formater. Vi smykker ut kontorer, kantiner, enkeltstående vegger og store kontorlokaler til en gunstig abonnementspris som inkluderer forsikring. Vi er fleksible på antall verk, og finner en løsning til alle type lokaler. Dersom det er behov for korttidsleie av kunst til evenementer eller film-/TV-produksjoner er vi også behjelpelige med dette. I tillegg formidler vi performancekunst til faglige – og sosiale arrangementer. Med et utstillingsabonnement hos oss følger en 15-20 minutters kunsthistorisk omvisning etter avtale.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

C 006 - Dansk 1980-talls grafikk

Grafikk, 13 bilder

En meget fargerik og spennende utstilling med arbeider av noen av Danmarks fremste yngre og eldre kunstnere, som for eksempel Mogens Balle, Eijler Bille, Paul Janus Ipsen, Jytte Rex og Lars Ravn. Både figurative og abstrakte motiver.

Utstillingen har to billedstørrelser med rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Image Image Image Frank rubin, situasjon i blått (1968) Frank rubin, uten tittel c006 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

C 003 - Dansk ekspresjon

Grafikk, 15 bilder

Begrepet ekspresjonisme kommer fra det franske ordet expression, som betyr uttrykk. Karakteristisk for ekspresjonistisk billedkunst er at kunstnerens indre og sjelelige følelser kommer til uttrykk gjennom en subjektiv fremstilling av omgivelsene. I likhet med mange andre land, finnes det også i Danmark en rekke kunstnere som man knytter til ekspresjonismen. Særlig gjelder det de kunstnerne som hadde forbindelse til Cobra-gruppen i perioden 1948-1951, men en ny bølge med danske ekspresjonister kom også på slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-tallet.