Kunst på Arbeidsplassen

Bli
medlem
Ta kontakt via
e-post eller telefon:
940 37 642
[email protected]

Våre utstillinger

Kunst på Arbeidsplassen er en offentlig støttet medlemsorganisasjon som leier ut variert kunst av høy kvalitet til offentlige – og private arbeidsplasser over hele Norge. Våre 300 utstillinger består av mellom 10-18 kunstverk av anerkjente norske, svenske, danske, finske, nederlandske og internasjonale kunstnere innenfor alle teknikker og formater. Vi smykker ut kontorer, kantiner, enkeltstående vegger og store kontorlokaler til en gunstig abonnementspris som inkluderer forsikring. Vi er fleksible på antall verk, og finner en løsning til alle type lokaler. Dersom det er behov for korttidsleie av kunst til evenementer eller film-/TV-produksjoner er vi også behjelpelige med dette. I tillegg formidler vi performancekunst til faglige – og sosiale arrangementer. Med et utstillingsabonnement hos oss følger en 15-20 minutters kunsthistorisk omvisning etter avtale.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 016b - Willibald Storn

Grafikk, 11 bilder

Willibald Storn (f. 1936) er født i Østerrike, men fra 1960-tallet har han arbeidet i Norge. Hans figurative form er preget av sterke farger og i motivene spiller drøm og fantasi en stor rolle. Tidligere var gjerne det sosial-kritiske innholdet viktigst, men etterhvert har han ofte lagt hovedvekten på tolkning av naturopplevelse og menneskelig nærhet. B-utstillingen inneholder store litografier i kraftige farger.

Utstillingen har en billedstørrelse i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image  mg 5946  mg 5943  mg 5949  mg 5947

A 016a - Willibald Storn

Grafikk, 15 bilder

Willibald Storn (f. 1936) er født i Østerrike, men fra 1960-tallet har han arbeidet i Norge. Hans figurative form er preget av sterke farger og i motivene spiller drøm og fantasi en stor rolle. Tidligere var gjerne det sosial-kritiske innholdet viktigst, men etterhvert har han ofte lagt hovedvekten på tolkning av naturopplevelse og menneskelig nærhet. B-utstillingen inneholder store litografier i kraftige farger. C-
utstillingen består av det kunstneren kaller «stunt-lito». Det er trykk som er utført oppå gamle litografier. Disse trykkene får derved en sterkere fargedybde.

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 015 - Egil A. Egebakken/John Søraune

Grafikk, 15 bilder

Egil A. Egebakken (f. 1943) og John Søraune (f. 1940) arbeider begge med landskapsmotiver. I sine fargelitografier skildrer Egebakken sin barndoms Jærenmotiver foruten steder i nærheten av sitt hjem i Asker. For Søraune spiller Nord-Norges natur en viktig rolle i hans etsninger, og ofte sees motivene på avstand og i “fugleperspektiv”. Dette er en poetisk landskapsutstilling.

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 014 - Egil Bjørnestad Ledig

Grafikk, 16 bilder

Stavanger-kunstneren Egil Bjørnestad (f.1948) er opptatt av musikk, noe som gjenspeiler seg i motivene der vi finner både musikere, instrumenter og noter. Bjørnestads bilder er fabulerende, frodige og fantasirike.

Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 013 - Mellom figurasjon og abstraksjon

Grafikk, 10 bilder

Denne grafikkutstillingen inneholder kunstverk hentet fra tiden under og like etter annen verdenskrig. Enkelte av arbeidene er udaterte, og derfor vanskelig å tidfeste nøyaktig, men både formspråk og motiv forbinder dem med en meget interessant periode i norsk kunsthistorie, preget av tradisjon og fornyelse. Inspirert av kjente modernister som Braque og Picasso, beveget en rekke norske kunstnere seg gradvis i en nonfigurativ retning. På mange måter kan denne geometrisk baserte, konstruktive abstraksjonen betraktes i forlengelsen av Georg Jakobsens formalisme, som dannet et moralsk fundament for malerkunstens utvikling i Norge fra omkring midten av 1930-tallet. Med utgangspunkt i det gjenkjennelige hverdagsliv og sunne prinsipper for god billedbygging, tok man etter hvert imot nye spennende impulser fra den store internasjonale kunstscenen.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image 202 20141013122538000000000 205 20141013122538000000000 204 20141013122538000000000 203 20141013122538000000000

A 011 - Silketrykk på flere vis Ledig

Grafikk, 15 bilder

På 1960-og 70-tallet ble silketrykk eller serigrafi en populær grafisk teknikk. Den tillot kraftige og klare farger, og den muliggjorde bruken av fotografier i bildene. Utstillingen viser silketrykk av kunstnere av forskjellige generasjoner: Alf Løvberg (1899-1986), Anders Kjær (f. 1940) og Pål Gunnæs (f. 1947). Alle har de brukt den samme teknikken, men resultatet er vidt forskjellig.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Kaare espolin johnson på røsthavet Kaare espolin johnson drøm Kaare espolin johnson dådyret Kaare espolin johnson flåten går ut

A 010 - Fire kunstnere opplever Nord-Norge

Grafikk, 19 bilder

John Savio (1903-1938) er nestoren blant kunstnere som skildret våre nordlige landsdeler, og utstillingen omfatter flere av hans tresnitt. Kaare Espolin Johnson (1908-1994) er også representert med populære nord-norske motiver. Dessuten møter vi to yngre kunstnere nordfra, Marit Bockelie (f. 1933) og Eva Harr (f.1951).

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 009 - Gerd Arnesen

Grafikk, 16 bilder

Gerd Arnesens (f.1920) arbeider springer ut av en sterk form- og fargeforståelse. I overgangen mellom figurasjon og abstraksjon tryller hun frem levende, fantasifulle motiver som både utfordrer og fascinerer visuelt og intellektuelt. Arnesen har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, samt fra en rekke kunstskoler og akademier i Tyskland. Hun har deltatt på flere utstillinger i inn- og utland og blant annet blitt kjøpt inn til Hydros kunstsamling. Mange av kunstnerens etsninger er representert ved Galleri Norske Grafikere der hun er medlem.

Bildene i utstillingen har formater fra 10×10cm til 80×50cm i trerammer:

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 008 - Magne Furuholmen

Grafikk, 11 bilder

Magne Furuholmens (f.1962) store grafiske blad har en sterk kraft i seg som plasserer ham i en god norsk tresnitt-tradisjon. Furuholmens bakgrunn som musiker i pop-gruppen a-ha viser seg gjennom de speilvendte titlene på jazz-låter som inngår som en del av billedmotivet.

Utstillingen har en billedstørrelse i rammer:
65 × 90cm

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 007 - Ramon Isern/Roar Wold

Grafikk, 15 bilder

Ramon Isern (1914-1989) og Roar Wold (1926-2001) forbindes gjerne med kunstnermiljøet omkring Norges Tekniske Høyskole i Trondheim. Fra 1962 gikk flere av disse kunstnerne sammen under navnet Gruppe 5, og man la gjerne vekt på en non-figurativ, strengt oppbygget uttrykksform, ofte med dekorativt preg. Utstillingen viser de to kunstnernes silketrykk.

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm
42 × 60cm

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 006 - Dag A. Rødsand Ledig

Grafikk, 15 bilder

Dag Rødsand (1943-1995) hører til de nord-norske grafikere som begynte å gjøre seg gjeldende mot slutten av 1960-årene. I sine serigrafier og tresnitt henter han gjerne motiver fra denne landsdelens storslåtte natur, som gis en fri bearbeidelse. En lyrisk holdning er gjennomgående, selv om bildene også tolker naturens kraft og intensitet

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm
42 × 60cm

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 005 - Nostalgisk kapital

Tusjtegninger, 20 bilder

Bjørn-Kowalski Hansen (f.1979) er født i Bergen og utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Han har rukket å markere seg som en allsidig og samfunnsengasjert kunstner gjennom utstillinger på blant annet Norsk Design- og Arkitektursenter, Gallery Yujiro i London, Stenersenmuseet og Nordic Art Today i St. Petersburg. Med utgangspunkt i et bredt spekter av ulike kunstneriske uttrykksformer, har han blant annet utforsket temaer omkring kapitalisme og sosiokulturell tilhørighet. I Nostalgisk Kapital tar han utgangspunkt i maskoter og logoer som dukket opp i ukeblader, aviser og på papiremballasjer i perioden mellom 1920 og 1970. Etter hvert som fargefotografiet, kjendisene og livsstilskampanjene overtok reklamemarkedet mot slutten av 1960-tallet, mistet de særegne maskotene sin posisjon i norsk næringsliv.

Format: 33×24 cm. I eiketrammer.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 003c - Bilder fra Kunstverket

Grafikk, 15 bilder

Denne fargesterke utstillingen fra Galleri Kunstverket formidler et bredt spekter av uttrykk og fortellinger. Fra rene modernistiske nonfigurative og abstrakte komposisjoner til figurative fantasifulle, tegneserieinspirerte motiver.

Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm
49 × 68cm
65 × 90cm

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 003b - Bilder fra Kunstverket

Grafikk, 15 bilder

Dette er en utstilling med bilder fra KunstVerket. Rita Marhaug kombinerer fotografi og tekst i sine polymergravyrer. Bildene gir assosiasjoner til det private fotoalbumet, men tekstene almenngjør dem. Vibeke Slyngstad og Lars Elling opererer innenfor en fantasifull figurasjon.

Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm
49 × 68cm
65 × 90cm

Tre bilder i trerammer:
45 × 45cm
26 × 83cm

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image 52 20141013122535000000000

A 003a - Bilder fra Kunstverket

Grafikk, 15 bilder

Dette er en utstilling med bilder fra Kunstverket. Rita Marhaug kombinerer fotografi og tekst i sine polymergravyrer. Bildene gir assosiasjoner til det private fotoalbumet, men tekstene almenngjør dem. Vibeke Slyngstad og Lars Elling opererer innenfor en fantasifull figurasjon.

Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm
49 × 68cm
65 × 90cm

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 002 - Yngve Zakarias

Grafikk, 15 bilder

Yngve Zakarias (f.1957) arbeider med de muligheter som ligger i treets struktur. Han farger finér- og treplater og trykker dem stort sett slik de er. På denne måten oppnår han tilsynelatende tilfeldige resultater. Zakarias makter likevel i sine tresnitt å få frem naturens egen skjønnhet på en direkte og fascinerende måte.

Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm
49 × 68cm
65 × 90cm

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 001 - Ole Ek

Grafikk, 22 bilder

Gjennom 22 grafiske blad tar Ole Ek (1913-2004) oss med på en vandring langs Akerselva i Oslo. Vi begynner ved Mariakirken og fanges av naturstemninger langs elva. Ek gjengir blant annet partier fra Frysja, Krohg-støtten og “Hønselovisas” hus.

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm
42 × 60cm