Kunst på Arbeidsplassen

A 010 - Fire kunstnere opplever Nord-Norge

Grafikk, 18 verk

Flere kunstnere har i årenes løp latt seg inspirere av den ville nordnorske naturen og folkelivet der. Denne utstillingen presenterer grafiske arbeider av fire av disse kunstnerne, som alle også er født og oppvokst i de nordlige landsdeler.

Spesielt kunstnerskapene til John Savio (1902-1938) og Kaare Espolin Johnson (1907-1994) forbindes med Nord-Norge. Til tross for at Savio tilbrakte sitt relativt korte liv på forskjellige steder i Norge fant han inspirasjon til maleriene og tresnittene sine først og fremst i Nord-Norge. Han knyttes særlig til samisk kultur, og enkelte vil også hevde at det er dette, mer enn hans tresnittkunst, som har gitt han hans helt spesielle stilling i norsk kunsthistorie. Savio bidro da også til økt kjennskap til samisk kultur og levesett med bildene sine. Motivene består av nærbilder av personer, men også i stor grad av landskapsskildringer. Disse skildrer ofte dyr, og da fremfor alt reinsdyr, som kan bli fanget i lasso eller suse nedover en bergside, som i Reinkalver.

I løpet av et langt kunstnerskap arbeidet Kaare Espolin Johnson med ulike teknikker og motiver, men det er likevel den nordnorske naturen og folkelivet som er gjennomgangstema i bildene hans. Spesielt den barske og furete naturen og det enkle menneskets slit har en fremtredende plass i flere av bildene, som i Flåten går ut og På Røsthavet. I disse bildene kan man også spore et sosialt engasjement. Dådyret representerer en annen, litt mykere linje i Espolin Johnsons kunstneriske produksjon og er en av hans mange barneskildringer.

Marit Bockelie (f. 1933) har også tatt utgangspunkt i Nord-Norge i noen av bildene sine, men det er ikke de typiske nordnorske motivene som umiddelbart assosieres med hennes allsidige kunstnerskap. Når hun allikevel skildrer den landsdelen hvor hun er født og oppvokst, skinner hennes gode kjennskap til den spesielle nordnorske naturen og kulturen gjennom, som i Tromsøbildet Morgen i sundet eller fiskeskøytene På brygga. Mer typisk for Bockelies kunst, som spenner over et bredt spekter av tegninger, akvareller, olje, grafikk og mosaikk, er fantasifulle og fabulerende bilder. Musikk har ofte en sentral plass i arbeidene til Bockelie, som ved siden av å arbeide med billedkunst også er etablert musiker. Denne siden av Bockelies kunst kommer til syne i Hjem fra rotur. Selv om motivet og fargevalget kanskje i utgangspunktet har visse likhetstrekk med Espolin Johnsons, har Bockelies bilde et helt annet lynne. Her møter betrakteren en feststemt gjeng med musikanter på sjøen, her er ingen hardtarbeidende fiskere.

Harstadfødte Eva Harr (f. 1951) er heller ikke en kunstner som entydig assosieres med Nord-Norge. Av de fire kunstnerne som denne utstillingen viser, er det kanskje også hennes landskapsbilder som er minst stedsbestemte, selv om hun, som kunstnerbrødrene Jan og Karl-Erik Harr, i store deler av kunstnerkarrieren har vært inspirert av den nordnorske naturen. Kystmotivet i Nærbilde av reiselandskap og fjellformasjonen i bakgrunnen i Våren går forbi II peker også mot en slik inspirasjon. Sentralt i flere av bildene hennes er ofte hus i værharde omgivelser. De frembringer gjerne en stemning av ensomhet, og de kan handle like mye om et indre landskap som et ytre. Harr arbeider både med maleri og grafikk, og da særlig med litografiteknikken.

Tilbake til utstilling