Kunst på Arbeidsplassen

Ellen Karin Mæhlum (f. 1957)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 179 - Mæhlum/ Sigmundstad

Fargeetsning og blandet teknikk, 14 bilder

Ellen Karin Mæhlum (f.1957) og Giske Sigmundstad (f.1965) spiller på barndomsminner med et 1950-talls retropreg i denne utstillingen som er både underfundig og morsom. Mæhlums bilder er basert på gamle fotografier.

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image 18110 Image Image Image 18111

A 162 - Ellen K. Mæhlum

Grafikk, 15 bilder

Ellen Karin Mæhlums (f. 1957) grafiske arbeider beveger seg innenfor et figurativt formspråk, og flere av hennes bilder har et naivistisk og tidvis ekspressivt uttrykk. Motivene er som oftest mennesker eller dyr, men innholdet i en dameveske kan også fange hennes blikk.

Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

 mg 0259  mg 0263  mg 0246  mg 0249  mg 0254 Image Image Image Image Image

A 135 - Ellen Karin Mæhlum/Jan Trygve Fløysvik

Grafikk og tusj på papir, 10 bilder

Ellen Karin Mæhlum (f. 1957) og Jan Trygve Fløysvik (f. 1961) arbeider begge med et abstrakt, men assosiativt formspråk hvor naturens egne strukturer kan synes å ligge til grunn. Mæhlums bilder tar utgangspunkt i geologiske former og mønsterdannelser på Svalbard. Fløysviks bilder gir tvetydige assosiasjoner til både mikroorganismer og verdensrommets makrounivers.