Kunst på Arbeidsplassen

Ellen Karin Mæhlum (f. 1957)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 179 - Mæhlum/ Sigmundstad

Fargeetsning og blandet teknikk, 15 bilder

Ellen Karin Mæhlum (f.1957) og Giske Sigmundstad (f.1965) spiller på barndomsminner med et 1950-talls retropreg i denne utstillingen som er både underfundig og morsom. Mæhlums bilder er basert på gamle fotografier.

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 162 - Ellen K. Mæhlum/Beate Strindberg

Grafikk, 15 bilder

Ellen Mæhlum (f.1957) arbeider med etsninger der motivene som oftest er mennesker eller dyr, men også innholdet i en dameveske kan fange hennes kunstnerblikk. Beate Strindberg (f.1956) er opptatt av musikk og forsøker i sine tresnitt å gjenskape musikkens rytme.

Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 147d - Blandet norsk

Akvareller og grafikk, 15 bilder

Disse utstillingene omfatter kunst av eldre og yngre kunstnere, fra Arne Ekeland (1908-1994), Rolf Nesch (1893-1975) og Per Rom (1903-1985) via Jakob Weidemann (1923-2001), Kåre Tveter (1929-2012) og Frans Widerberg (f. 1934) til Marianne Heske (f.1946), Ståle Blæsterdalen (f.1951), og Kjell Nupen (1955-2014). Uttrykkene varierer fra det figurative til det abstrakt-ekspresjonistiske.

Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image  mg 0254  mg 0249  mg 0246  mg 0263  mg 0259

A 135 - Ellen Karin Mæhlum/Jan Trygve Fløysvik

Grafikk og tusj på papir, 10 bilder

Ellen Karin Mæhlum (f. 1957) og Jan Trygve Fløysvik (f. 1961) arbeider begge med et abstrakt, men assosiativt formspråk hvor naturens egne strukturer kan synes å ligge til grunn. Mæhlums bilder tar utgangspunkt i geologiske former og mønsterdannelser på Svalbard. Fløysviks bilder gir tvetydige assosiasjoner til både mikroorganismer og verdensrommets makrounivers.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 055 - Marie-José Horverak/Ellen K. Mæhlum

Grafikk, 17 bilder

Utstillingen inneholder hovedsaklig Marie-José Horveraks (f.1940) fargerike og dekorative litografier av landskap, stilleben og vakre kvinner. Ellen Mæhlums bilder er av en mer ekspressiv karakter.

Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde