Kunst på Arbeidsplassen

Bli medlem

Kunst på Arbeidsplassens har landets mest attraktive og lett tilgjengelige ordning for leie av kunst til bedrifter og organisasjoner. Vi har lang erfaring, solid kunstfaglig kompetanse, og tilbyr utstillinger sammensatt av mellom 10-18 kunstverk, og/eller enkeltverk i ulike formater tilpasset deres lokaler. Vi tilbyr kostnadsfri og uforpliktende presentasjon av våre utstillinger under befaring av deres lokaler, og kan arrangere performances til spesielle arrangementer.

Priser

  • Årlig abonnement pr utstilling kr. 10.000,-.
  • Årlig abonnement pr enkeltverk avhengig av format kr. 1.000,- – 10.000,-.

Inkludert i abonnementet:

Forsikring av kunstverkene under transport og i utleieperioden.

Utarbeidelse av leiekontrakt med liste over utleide kunstverk.

10-20 minutters kunstfaglig foredrag til alle utstillinger.

Avtale om bytte av utstillinger inntil to ganger i året.

Andre tjenester

Transport og montering i Oslo kr. 1.000,-.

Transport og montering i Akershus kr. 1.200,-.

Transport og montering i Østlandsområde kr. 1.400,-.

Transport og montering utenbys etter avtalte priser.

Andre tilbud etter avtalt honorar:

Montering av eksisterende kunstsamlinger til bedrifter på Østlandet.

Spesialomvisninger og foredrag under bedriftsarrangementer innenbys- og utenbys.

Kunstfaglig konsulentbistand til utarbeidelse av planer for integrerte utsmykninger i bedrifter som selv ønsker å kjøpe inn kunst.