Kunst på Arbeidsplassen

Bli
medlem
Ta kontakt via
e-post eller telefon:
940 37 681
[email protected]

Bli medlem

Kunst på Arbeidsplassens har landets mest attraktive og lett tilgjengelige ordning for leie av kunst til bedrifter og organisasjoner. Vi har lang erfaring, solid kunstfaglig kompetanse, og leier ut utstillinger sammensatt av mellom 10-18 kunstverk, og/eller enkeltverk i ulike formater tilpasset deres lokaler. Vi er fleksible på antall verk og tilbyr korttidsutleie av kunst til produksjoner og evenementer. Vi formidler også performancekunst.

Ta kontakt med oss for en kostnadsfri og uforpliktende befaring av deres lokaler og presentasjon av våre utstillinger.

Priser
 dsc5331

  • Årlig abonnement pr utstilling kr. 10.000,-.
  • Årlig abonnement pr enkeltverk avhengig av format kr. 1.000,- – 10.000,-.
  • Korttidsleie, pris etter avtale.

Inkludert i abonnementet:

Forsikring av kunstverkene under transport og i utleieperioden.

Utarbeidelse av leiekontrakt med liste over utleide kunstverk.

10-20 minutters kunstfaglig foredrag til alle utstillinger.

Avtale om bytte av utstillinger inntil to ganger i året.

Andre tjenester

Transport og montering i Oslo kr. 1.000,- per utstilling.

Transport og montering i Akershus kr. 1.200,- per utstilling.

Transport og montering i Østlandsområde kr. 1.400,- per utstilling.

Transport og montering utenbys etter avtalte priser.

Andre tilbud etter avtalt honorar:

Montering av eksisterende kunstsamlinger til bedrifter på Østlandet.

Formidling av performancekunst til bedriftsarrangementer.

Spesialomvisninger og foredrag under bedriftsarrangementer innenbys- og utenbys.

Kunstfaglig konsulentbistand til utarbeidelse av planer for integrerte utsmykninger i bedrifter som selv ønsker å kjøpe inn kunst.