Kunst på Arbeidsplassen

Om oss

Kunst på Arbeidsplassen er en offentlig støttet medlemsorganisasjon som leier ut kunst til arbeidsplasser over hele Norge. Vi forvalter en samling på over 6000 kunstverk av 700 norske, nordiske, og internasjonale kunstnere, som speiler 100 års kunsthistorie. Kunstverkene er fordelt på 300 utstillinger med 10-18 verk per utstilling, som vandrer blant våre abonnenter. Samlingen består av malerier, grafikk, fotografier, tegninger, skulpturelle objekter, tekstilarbeider og akvareller.

Historie

Ill 001
Harry Fett

Kunst på Arbeidsplassen ble initiert av kunsthistorikeren, dr. philos Harry Fett (1875-1962), og konstituert 22. juni 1950. Som daglig leder av familiebedriften Eduard Fett & Co. engasjerte Fett seg tidlig i arbeidet med å bringe kunsten ut til sine ansatte. Fett arrangerte sammenkomster der han holdt foredrag og viste bilder fra sin egen private samling. Fett ga uttrykk for sine tanker om et “Bildets Folkehøyskole” gjennom de to bøkene Kunst på arbeidsplassen (1946) og Mere kunst på arbeidsplassen (1948). Fetts tanker om en organisasjon for kunstutleie med bedrifter fra hele landet som medlemmer ble til virkelighet, og lever i beste velgående.

Helt fra starten ble virksomheten støttet av LO og Norsk Arbeidsgiverforening (idag NHO) som fortsatt har sine representanter i styret. Blant de første medlemmene var store industribedrifter som Akers Mek., Christiania Spigerverk, Freia og Tiedemanns Tobaksfabrik.

Harry Fett har nylig fått sin egen biografi Harry Fett. Historien er lengst, Pax Forlag (2014), ført i pennen av Dr.art. Kristin Bliksrud Aavitsland

Kunst på Arbeidsplassen 50 år

I 2000 fylte Kunst på Arbeidsplassen 50 år og det ble utgitt en katalog om organisasjonens historie. Les illustrert kataloginnhold her

Ansatte

 mg 4657 oda

Oda Broch

[email protected]

Tlf: 940 37 681

Oda er vikarierende daglig leder med ansvar for innkjøp av kunst, utsmykking, salg og markedsføring. Hun har tidligere erfaring fra blant annet BKH (Bildende Kunstneres Hjelpefond), KORO (Kunst i Offentlige Rom), Galleri Semmingsen og Kunstnerforbundet. Oda er utdannet billedkunstner fra Kunsthøgskolen i Oslo.

Ta gjerne kontakt med Oda via e-post eller telefon for henvendelser angående abonnement på utstillinger og utsmykkingsoppdrag.

 mg 4628

Ingrid Wisløff Aars

Ingrid har permisjon frem til 1. oktober 2017. Kontakt Oda eller Nina!

Ingrid er daglig leder med ansvar for innkjøp av kunst, utsmykking, salg og markedsføring. Hun har tidligere erfaring fra Galleri Semmingsen, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Grev Wedels Plass Auksjoner AS, og Henie Onstad Kunstsenter. Ingrid har en master i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo med Karen Holtsmarks tilknytning til 30-årenes skandinaviske kunstscene som tema.

 mg 4595

Nina Ellefsen

[email protected]

Telefon: 940 37 642

Nina er administrasjonskoordinator – førstehånds medlemskontakt, og logistikkansvarlig. Nina har blant annet 12 års erfaring fra markedsavdelingen i OsloKino.

Ta gjerne kontakt med Nina via e-post eller telefon for henvendelser angående abonnement på utstillinger, utsmykningsoppdrag, bytte av utstillinger med mer.

 mg 5074 kopi 2

Thorbjørn Vangen

[email protected]

Telefon: 940 37 628

Thorbjørn er interiørarkitekt med ansvar for utstillingslogistikk, vedlikehold, innramming, utkjøring og montering av våre utstillinger. Han er utdannet fra SHKS og HIAK (formgivning, produktutvikling og pedagogikk), og har tidligere bakgrunn som lærer i tegning, form og farge.

 mg 6780 2

Yngve Jørgensen

Telefon: 940 37 628

Yngve er billedkunstner med medansvar for utstillingslogistikk, vedlikehold, innramming, utkjøring og montering av våre utstillinger. Han har tidligere erfaring fra Galleri Seilduken, Henie Onstad Kunstsenter, Kunstnerforbundet AS, Nasjonalgalleriet og Norsk Design- og Arkitektursenter. Yngve er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, der han har en bachelorgrad innen tekstil og en mastergrad innen fakultet for visuell kunst.

Styret

Rita Lekang, LO
Styreleder

Møyfrid Tveit, Masjonalmuseét for kunst, arkitektur og design

Gretha Døving, NHO

Randi Nestås, Politiets sikkerhetstjeneste

Øyvind Krabberød, Informasjonskontoret for folkehøgskolen

Petter Næss, Fulbright Foundation

Medlemmer

Image001

Advokatforum DA

Akershus Universitetssykehus HF

Allegro AS, Sandefjord

Amgen AB

Arbeidslivets kulturseilas – AKS

Arbeidstilsynet Indre Østland

Arbeidstilsynet Drammen

Asplan Viak, Tønsberg

Austrheim kommune, kommunehuset

Austrheim kommune, Årås skule

BackerSkeie AS

Bing Hodneland Advokatselskap DA

BNP Paribas

Brother Norge AS

Brønnøysundregistrene, Brønnøysund

Brønnøysundregistrene, Narvik

Bærum kommune, Lønnås bo- og behandlingssenter

difi – Direktoratet for forvaltning og IKT

Diorama

Direktoratet for nødkommunikasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Tønsberg

Djerving AS

Dossier Solutions

Entra Eiendom

Euronics Norge AS

Fafo

Fulbright Foundation

Fürst Medisinsk Laboratorium

GE Vingmed Ultrasound AS, Horten

Havnevesenet

Helfo, Tønsberg

Hellum Eiendom AS

Helse- og omsorgsdepartementet

Holte Consulting AS

IMDI – Integrerings- og mangfoldsddirektoratet

Informasjonskontoret for folkehøgskolen

Institutt for forsvarsstudier

Jotron, Skoppum

Justis- og beredskapsdepartementet

K.A.L. Klinikken AS

Kjelle videregående skole, Bjørkelangen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kommunalministerens kontor

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Regionalpolitisk avdeling

Kongsberg Norspace, Horten

Kriminalomsorgen, Tønsberg

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landkreditt Bank AS

LO – Landsorganisasjonen i Norge

LO distriktskontor Nordland

Locus AS, Sandefjord

Legemiddelindustrien

Lovisenberg Diakonale sykehus, adm. avdeling

Lovisenberg Diakonale sykehus, Ruspoliklinikken

Lovisenberg Diakonale sykehus, Tøyen DPS

3M Norge AS

Maestro Soft AS

Mitsui & Co Norway AS

Nasjonalt ID-senter

NAV Pensjon styringsenheten

NAV Vestfold, Tønsberg

NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Nordland

NIFES, Bergen

NIOM, Norsk institutt for odont. materialer AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

Norges Veterinærhøgskole, Inst. for sports- og familiedyrmedisin

Norkart Geoservice AS, Sandvika

Norlandia Support AS

Norsk Regnesentral

NOVA – Høgskolen i Oslo og Akershus

NRK Kunstutvalget

NTNU Technology Transfer, Trondheim

Olje-og energidepartementet

Onsagers AS

Optimum AS

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Oslo Universitetssykehus, avd for førstegansgspsykoser

Pensjonistforbundet

Pitney Bowes Norge AS

Politiets sikkerhetstjeneste

Politihøgskolen

Ravn Webveveriet AS

Riksantikvaren

Riksarkivet

Riksmekleren

SAS Institute AS

Sensonor, Horten

SINTEF Materialer og kjemi

Skedsmo videregående skole

Släger kommunikasjon AS

Solar Norge AS, Jessheim

Sopra Steria

Standard Norge, Lysaker

Statens Vegvesen, Vest-Agder distriktskontor

Statsbygg

Stavne arbeid og kompetanse KF, Trondheim

Stiftelsen Kirkeforskning

Strømsø legesenter, Drammen

Sørlandet sykehus HF

Tine SA, Ås

Tun Media AS

TØI Transportøkonomisk institutt

Universitetet I Bergen, HMS-seksjonen

Universitetet i Bergen, Inst for klinisk odontologi

Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Universitetet i Bergen, IT-avd.

Universitetet i Bergen, Sosiologisk Institutt

Universitetsstudiene på Kjeller

Utlendingsnemnda

Veterinærinstituttet

WergelandApenes AS

Zacco