Kunst på Arbeidsplassen

Om oss

Kunst på Arbeidsplassen er en offentlig støttet medlemsorganisasjon som leier ut kunst til arbeidsplasser over hele Norge. Vi forvalter en samling på over 6000 kunstverk av 700 norske, nordiske, og internasjonale kunstnere, som speiler 100 års kunsthistorie. Kunstverkene er fordelt på 300 utstillinger med 10-18 verk per utstilling, som vandrer blant våre abonnenter. Samlingen består av malerier, grafikk, fotografier, tegninger, skulpturelle objekter, tekstilarbeider og akvareller.

Historie

Ill 001
Harry Fett

Kunst på Arbeidsplassen ble initiert av kunsthistorikeren, dr. philos Harry Fett (1875-1962), og konstituert 22. juni 1950. Som daglig leder av familiebedriften Eduard Fett & Co. engasjerte Fett seg tidlig i arbeidet med å bringe kunsten ut til sine ansatte. Fett arrangerte sammenkomster der han holdt foredrag og viste bilder fra sin egen private samling. Fett ga uttrykk for sine tanker om et “Bildets Folkehøyskole” gjennom de to bøkene Kunst på arbeidsplassen (1946) og Mere kunst på arbeidsplassen (1948). Fetts tanker om en organisasjon for kunstutleie med bedrifter fra hele landet som medlemmer ble til virkelighet, og lever i beste velgående.

Helt fra starten ble virksomheten støttet av LO og Norsk Arbeidsgiverforening (idag NHO) som fortsatt har sine representanter i styret. Blant de første medlemmene var store industribedrifter som Akers Mek., Christiania Spigerverk, Freia og Tiedemanns Tobaksfabrik.

Harry Fett har nylig fått sin egen biografi Harry Fett. Historien er lengst, Pax Forlag (2014), ført i pennen av Dr.art. Kristin Bliksrud Aavitsland

Kunst på Arbeidsplassen 50 år

I 2000 fylte Kunst på Arbeidsplassen 50 år og det ble utgitt en katalog om organisasjonens historie. Les illustrert kataloginnhold her

Ansatte

 mg 4628

Ingrid Wisløff Aars

[email protected]

Tlf: 940 37 681

Ingrid er daglig leder med ansvar for innkjøp av kunst, utsmykking, salg og markedsføring. Hun har tidligere erfaring fra Galleri Semmingsen, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Grev Wedels Plass Auksjoner AS, og Henie Onstad Kunstsenter. Ingrid har en master i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo med Karen Holtsmarks tilknytning til 30-årenes skandinaviske kunstscene som tema.

 mg 4595

Nina Ellefsen

[email protected]

Telefon: 940 37 642

Nina er administrasjonskoordinator – førstehånds medlemskontakt, og logistikkansvarlig. Nina har blant annet 12 års erfaring fra markedsavdelingen i OsloKino.

Ta gjerne kontakt med Nina via e-post eller telefon for henvendelser angående abonnement på utstillinger, utsmykningsoppdrag, bytte av utstillinger med mer.

 mg 5074 kopi 2

Thorbjørn Vangen

[email protected]

Thorbjørn er interiørarkitekt med ansvar for utstillingslogistikk, vedlikehold, innramming, utkjøring og montering av våre utstillinger. Han er utdannet fra SHKS og HIAK (formgivning, produktutvikling og pedagogikk), og har tidligere bakgrunn som lærer i tegning, form og farge.

 mg 6780 2

Yngve Jørgensen

[email protected]

Yngve er billedkunstner med medansvar for utstillingslogistikk, vedlikehold, innramming, utkjøring og montering av våre utstillinger. Han har tidligere erfaring fra Galleri Seilduken, Henie Onstad Kunstsenter, Kunstnerforbundet AS, Nasjonalgalleriet og Norsk Design- og Arkitektursenter. Yngve er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, der han har en bachelorgrad innen tekstil og en mastergrad innen fakultet for visuell kunst.

Styret

Vibeke Lærum, NHO, Norsk Industri
Styreleder

Møyfrid Tveit, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Camilla Lee Maana, LO

Randi Nestås, Politiets sikkerhetstjeneste

Øyvind Krabberød, Informasjonskontoret for folkehøgskolen

Medlemmer

Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen
Image001
Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen

Advokatforum DA

Akershus Universitetssykehus HF

Allegro AS, Sandefjord

Amgen AB

Arbeidslivets kulturseilas – AKS

Arbeidstilsynet Indre Østland, tilsynskontor Drammen

Arbeidstilsynet Indre Østland, tilsynskontor Hamar

Arbeidstilsynet Indre Østland, tilsynskontor Lillehammer

Asplan Viak, Tønsberg

Austrheim kommune, kommunehuset

Austrheim kommune, Årås skule

BackerSkeie AS

Barne- og likestillingsdepartementet

Bing Hodneland Advokatselskap DA

BNP Paribas

Brother Norge AS

Brønnøysundregistrene, Brønnøysund

Brønnøysundregistrene, Narvik

Bærum kommune, Lønnås bo- og behandlingssenter

difi – Direktoratet for forvaltning og IKT

Diskrimineringsnemnda

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Oslo

Djerving AS

Dossier Solutions

Entra Eiendom

Euronics Norge AS

Fafo

Fulbright Foundation

Fürst Medisinsk Laboratorium

GE Vingmed Ultrasound AS, Horten

Havnevesenet

Helse- og omsorgsdepartementet

Holte Consulting AS

IMDI – Integrerings- og mangfoldsddirektoratet

Informasjonskontoret for folkehøgskolen

Institutt for forsvarsstudier

ISCO Group AS

Jotron, Skoppum

Justis- og beredskapsdepartementet

KIFO (Inst. for kirke, religions- og livssynsforskning)

Kingbird Executive Search

Kjelle videregående skole, Bjørkelangen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kommunalministerens kontor

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Regionalpolitisk avdeling

Kongsberg Norspace, Horten

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landkreditt Bank AS

LO – Landsorganisasjonen i Norge

LO distriktskontor Nordland

Locus AS, Sandefjord

Legemiddelindustrien

Lovisenberg Diakonale sykehus, adm. avdeling

Lovisenberg Diakonale sykehus, Ruspoliklinikken

Lovisenberg Diakonale sykehus, Tøyen DPS

Maestro Soft AS

Mitsui & Co Norway AS

Nasjonalt ID-senter

NAV Pensjon styringsenheten

NAV Vestfold, Tønsberg

NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Nordland

Nimi AS, avd KAL

NIOM, Norsk institutt for odont. materialer AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

Norges Veterinærhøgskole, Inst. for sports- og familiedyrmedisin

Norkart Geoservice AS, Sandvika

Norlandia Support AS

Norsk Regnesentral

NRK Kunstutvalget

Olje-og energidepartementet

Onsagers AS

Optimum AS

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Pensjonistforbundet

Politiets sikkerhetstjeneste

Politihøgskolen

Ravn Webveveriet AS

Riksantikvaren

Riksarkivet

Riksmekleren

SAS Institute AS

Sensonor, Horten

SIGA AS

SINTEF AS, Trondheim

Skedsmo videregående skole

Solar Norge AS, Jessheim

Sopra Steria

Standard Norge, Lysaker

Statens Vegvesen, Vest-Agder distriktskontor

Statsbygg

Stavne arbeid og kompetanse KF, Trondheim

Strømsø legesenter, Drammen

Sørlandet sykehus HF

Tine SA, Ås

Tun Media AS

TØI Transportøkonomisk institutt

Universitetet I Bergen, HMS-seksjonen

Universitetet i Bergen, Inst for klinisk odontologi

Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Universitetet i Bergen, IT-avd.

Universitetet i Bergen, Sosiologisk Institutt

Universitetsstudiene på Kjeller

Utlendingsnemnda

Veterinærinstituttet

WergelandApenes AS

Zacco