Kunst på Arbeidsplassen

Ivan Galuzin (f. 1979)

Untitled livingroom poetics no 11 Dsc 5555 Kunst p a 2 Kunst p a 10 Kunst p a 9 Kunst p a 7 Kunst p a 8 Kunst p a 12 Kunst p a 11 Kunst p a Kunst p a 6 Kunst p a 5 Kunst p a 4 Kunst p a 3

A 213 - Nye abstraksjoner

Tegning, collage, inkjet print, 14 bilder

Den abstrakte kunsten har på ny befestet sin posisjon på den norske kunstscenen. Denne utstillingen er ment å kaste lys over hvordan norske samtidskunstnere i dag bygger videre på modernismens prinsipp om kunstverkets autonomi, samtidig som de benytter seg av materialer og teknikker som skaper interessante forbindelser til kontekster som befinner seg uten for verkets sfære.

Image Image Image Image Image Image Image

A 210 - Transformasjoner

Foto og skulptur, 7 bilder

Transformasjoner inneholder arbeider av Emma Wright, Ivan Galuzin, Espen Brændsrød, Patrick Huse, Aurora Passero og Rune Guneriussen. Utstillingen belyser forholdet mellom natur og kultur, sammenbrudd og kontroll fra et kunstnerisk, filosofisk og miljøpolitisk perspektiv. Den omhandler menneskets relasjon til naturen, både i konkret forstand men også på et mer abstrakt plan. Naturen representerer en uoversiktlighet og irrasjonalitet som mennesket forsøker å kontrollere og manipulere for ikke å miste grepet om seg selv og tilværelsen.