Kunst på Arbeidsplassen

Päivi Laakso (f. 1967)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 086 - Universelle fortellinger

Collage, tegning og silketrykk, 13 bilder

Kunstnerne i denne utstillingen er bosatt i Norge, Berlin og New York, og noe av det som kanskje kan sies å være en fellesnevner er at de bedriver historiefortelling på ulike plan. Collage, tegning og silketrykk er kunstneriske uttrykk som har fått sin renessanse de senere årene. Alle verkene i utstillingen tar i bruk disse teknikkene på ulike måter. Flere av arbeidene er preget av universelle tanker og ideer, som samtidig er komplekse.