Kunst på Arbeidsplassen

Per Teigen (1915-1997)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

A 136 - Per Teigen/Knut Jørgensen Ledig

Akvareller og grafikk, 19 bilder

Her presenteres to kunstnere som ga fantasien fritt spillerom. Per Teigen (1915 – 1998) hentet både figurer og andre elementer fra annen billedkunst, og slik oppnådde han overraskende surrealistiske virkninger. Knut Jørgensen (1937-1991) tok vannfargen i bruk i sine ofte figurrike scener. En utstilling som kaller på både smil og ettertanke.