Kunst på Arbeidsplassen

Ulf Trotzig (1925-2013)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

B 003 - Ulf Trotzig

Grafikk, 15 bilder

Ulf Trotzigs etsninger har nær tilknytning til naturen selv om de i utgangspunktet virker helt abstrakte. Billeduttrykket kan minne om kinesisk kalligrafi i sine lette, ekspresjonistiske ”strøk”.

Utstillingen har to billedstørrelser med rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde