Kunst på Arbeidsplassen

Kurt Johannessen (f. 1960)

Stein og jord 2016 photo pavana reid Om det å vitja foto pavana reid

Performancekunst - Performance Ledig

Fotodokumentasjon, 2 bilder

Performancekunst kan betraktes i skjæringspunktet mellom dans, musikk, billedkunst og teater. Kunstformen oppstod på 1960-tallet som et svar på en stadig mer kommersiell og tilstivnet kunstscene. Gjennom utfordrende og overraskende handlinger grep banebrytende kunstnere fatt i politiske, så vel som estetiske og eksistensielle spørsmål i tiden. I møte med performancekunstens univers, både oppfordres og inspireres publikum til å betrakte verden med nye øyne. Som ledere og ansatte kan vi stimuleres til å angripe problemstillinger på en mer utforskende måte.

Ta kontakt dersom du tror din arbeidsplass kan ha glede av performanceinnslag til faglige – og sosiale arrangementer!