Kunst på Arbeidsplassen

Kurt Johannessen (f. 1960)

Om det Å vitja foto pavana reid Stein og jord 2016 photo pavana reid Img 1447

Performancekunst - Våre performancekunstnere Ledig

Fotodokumentasjon, 3 bilder

Performancekunst kan betraktes i skjæringspunktet mellom dans, musikk, billedkunst og teater. Kunstformen oppstod på 1960-tallet som et svar på en stadig mer kommersiell og tilstivnet kunstscene. Gjennom utfordrende og overraskende handlinger grep banebrytende kunstnere fatt i politiske, så vel som estetiske og eksistensielle spørsmål i tiden. I møte med performancekunstens univers, både oppfordres og inspireres publikum til å betrakte verden med nye øyne. Som ledere og ansatte kan vi stimuleres til å angripe problemstillinger på en mer utforskende måte.

Ta kontakt dersom du tror din arbeidsplass kan ha glede av performance som et friskt innslag ved neste kick-off eller seminar!

Päivi Laakso
Päivi Laakso er en sprudlende og underholdende finsk kunstner som arbeider med maleri og performance. I tillegg har hun utgitt bøkene Jeg elsker sol, Parantola og Sanatorium. Hennes performancer tar gjerne sikte på å male skjeve, humoristiske men også seriøse bilder av mennesker fra ulike kulturer og samfunnslag. Laakso får lattermusklene i gang samtidig som hun gir oss anledning til å filosofere over tilværelsen.

Laakso er utdannet ved SHKS (Statens håndverks- og kunstindustriskole) og Kunstakademiet i Oslo. Se også hennes malerier som er representert i vår utstilling A 086 – UNG NORSK KUNST.
www.paivilaakso.no

Kurt Johannessen
Kurt Johannessen har siden 2000 utviklet en retning innenfor performance som han kaller performanceforedrag. Disse foredragene er alltid knyttet til bøker, og helst bøker som setter seg fore å forklare et fenomen. Fenomenene kan ha plass innenfor vitenskapsfeltet, men også være av en mer gåtefull karakter. Kunstnerens nedtonende, magiske univers gir publikum muligheten til å betrakte omverdenen fra et nytt perspektiv. Johannessens kunst belyser gjerne de store, allmenngyldige spørsmål og har en påvirkningskraft som gir seg utslag i alt fra rungende latter til dyp kontemplasjon.

Johannessen har sin utdannelse fra Vestlandets Kunstakademi, Kunstakademiet i Reykjavik og Slade School of Fine Art i London.
http://www.zeth.no

Liv Reidun Brakstad
Liv Reidun Brakstad utfordrer våre tilvante forestillinger om oss selv gjennom inspirerende, humoristiske foredrag og kunstprosjekter der hun snur opp ned på etablerte sannheter og normer. I boken Hvem lager mønstret på makrellen oppfordrer hun leseren til å bli med inn i hennes underfundige og humoristiske verden gjennom veiledende instruksjoner og illustrasjoner.

I tillegg til å være utdannet sykepleier har Brakstad studert kunstfag ved Nansenskolen, Strykejernet og SHKS (Statens håndverks- og kunstindustriskole).
http://www.brakstad.net

Rasmus Jørgensen
Rasmus Jørgensen eksperimenterer med både stemme og kropp, musikk og teater. I sine energiske opptredener synliggjør han livets mange sårbare og komplekse sider gjennom møtet med publikum. Innholdet er ofte selvmotsigende og insisterende. Formen er rytmiske og stram. Jørgensen har en evne til å gripe fatt i absurde og seriøse temaer og situasjoner som han karikerer med presisjon og varm humor.

Jørgensen har studert musikk og teater ved Griegakademiet og UiO (Universitetet i Oslo), i tillegg til at han har avlagt en mastergrad i komposisjon ved Mills College (Oakland, USA). Han jobber fulltid som frilanser som soloartist og i forskjellige kompanier (Ning, D-Moor m.fl).
http://www.rasmusjorgensen.no