Kunst på Arbeidsplassen

Ingrid Eggen (f. 1979)

Restrictedflora 4 ingrideggen 5  restrictedflora 2013 3 restrictedflora 2013 Floratulips ingrideggen Knex 1 Knegang 9 ingrideggen Condensed 6 Condensed 1 Onbalanced 2 Onbalanced 1

Ø 022 - Ingrid Eggen Ledig

Fotografi, 10 bilder

Ingrid Eggen (f. 1979) arbeider hovedsakelig med analogt fargefotografi og skulptur. Gjennomgående i hennes kunstneriske praksis er en konseptuell holdning til kroppen, i abstrakt og konkret forstand. Hun utforsker dens funksjoner og dysfunksjoner knyttet til kommunikasjon og representasjon, og løfter den frem som et skulpturelt objekt.