Kunst på Arbeidsplassen

Ta
kontakt
Ta kontakt via
e-post eller telefon:
[email protected]
940 37 642

Konsulenttjenester

De fleste tilbringer mesteparten av dagen sin på jobben. Kunst på arbeidsplassen kan virke inspirerende, samlende og motiverende. Kunst kan sette igang interessante samtaler og vekke debatt. Denne dialogen er viktig. Kunst gir også et løft til lokalet, og bedriften mulighet til å profilere seg.

I følge den britiske psykologiprofessoren Dr. Craig Knight, skulle en kanskje ha forventet at produktiviteten økte ved at man fjernet ”distraherende” elementer som kunst og planter fra vegger og skrivebord. Knights studier viser derimot at mennesker mistrives i nakne landskap, men får bedre konsentrasjon og blir mer resultatorienterte i inspirerende miljøer.

Ansatte engasjeres av å være involvert i utformingen av den estetikken som skal prege deres arbeidsplass. Samtidig krever en slik prosess faglig veiledning.

Ønsker din bedrift hjelp med egen kunstsamling eller bistand i utsmykningsspørsmål?

Montering av kunst

Med utgangspunkt i solid kunstfaglig kompetanse, verdifull erfaring og et relevant kontaktnett, håndterer vi alle praktiske og administrative ledd tilknyttet veiledning, innkjøp, innramming, plassering og montering av kunst.

Våre tjenester omfatter:

  • Montering av eksisterende kunstsamlinger.
  • Formidling av performancekunst til bedriftsarrangementer.
  • Spesialomvisninger og foredrag under bedriftsarrangementer.
  • Kunstfaglig konsulentbistand til utarbeidelse av planer for integrerte utsmykninger i bedrifter som selv ønsker å kjøpe inn kunst.