Kunst på Arbeidsplassen

Ta
kontakt
Ta kontakt via
e-post eller telefon:
940 37 681
[email protected]

Priser

Kunst på Arbeidsplassens har landets mest attraktive og lett tilgjengelige ordning for leie av kunst til bedrifter og organisasjoner. Vi har lang erfaring, solid kunstfaglig kompetanse, og leier ut utstillinger sammensatt av mellom 10-18 kunstverk, og/eller enkeltverk i ulike formater tilpasset deres lokaler. Vi er fleksible på antall verk og tilbyr korttidsutleie av kunst til produksjoner og evenementer.

Ved leie av utstilling følger en 10-20 minutters kunsthistorisk omvisning etter avtale.

 dsc5331
  • Årlig leie pr utstilling kr. 10.000,-.
  • Årlig leie pr enkeltverk avhengig av format kr. 1.000,- – 10.000,-.
  • Korttidsleie, pris etter avtale.
  • Konsulentoppdrag, pris etter avtale.

Inkludert i leieavtalen:

Forsikring av kunstverkene under transport og i utleieperioden.

Utarbeidelse av leiekontrakt med liste over utleide kunstverk.

10-20 minutters kunsthistorisk omvisning.

Andre tjenester

Transport og montering i Oslo kr. 1.000,- per utstilling.

Transport og montering i Akershus kr. 1.200,- per utstilling.

Transport og montering i Østlandsområde kr. 1.400,- per utstilling.

Transport og montering utenbys etter avtalte priser.

Konsulenttjenester etter avtalt honorar:

Montering av eksisterende kunstsamlinger.

Formidling av performancekunst til bedriftsarrangementer.

Spesialomvisninger og foredrag under bedriftsarrangementer.

Kunstfaglig konsulentbistand til utarbeidelse av planer for integrerte utsmykninger i bedrifter som selv ønsker å kjøpe inn kunst.