Kunst på Arbeidsplassen

Om oss

Kunst på Arbeidsplassen leier ut variert kunst av høy kvalitet til offentlige – og private arbeidsplasser over hele Norge. Organisasjonen forvalter en samling på over 6000 kunstverk av 700 norske, nordiske, og internasjonale kunstnere. Kunstverkene er fordelt på 300 utstillinger med 10- 18 verk per utstilling og består av malerier, grafikk, fotografier, tegninger, skulpturelle objekter, tekstilarbeider og akvareller. Vi smykker ut kontorer, kantiner, enkeltstående vegger og store kontorlokaler til en gunstig abonnementspris som inkluderer forsikring. Vi er fleksible på antall verk og finner en løsning til alle type lokaler.

Vi tilbyr også en rekke konsulenttjenester for bedrifter som trenger hjelp med egen kunstsamling, ønsker permanente utsmykningsløsninger, eller kunne tenke seg performancekunst til faglige og sosiale arrangementer.

Kontakt oss

Dscn0571

Kunst på Arbeidsplassen
Besøksadresse: Nannestadgata 7, 0654 Oslo
Postadresse: Postboks 2935 Tøyen, 0608 Oslo

Telefon:
940 37 681 / 940 37 642

Epost:
[email protected] / [email protected]

Ansatte

Nyest 2

Ingrid Wisløff Aars

[email protected]

Tlf: 940 37 681

Ingrid er daglig leder ved KpA med ansvar for utviklingen av organisasjonens kunstsamling, markedsføring og økonomi. I tillegg bistår hun kunder i utvelgelse av kunst til utsmykninger og holder kunstfaglige foredrag.

Ingrid er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo, og har tidligere erfaring fra Galleri Semmingsen, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Grev Wedels Plass Auksjoner AS, og Henie Onstad Kunstsenter.

Ta gjerne kontakt med Ingrid via e-post eller telefon for henvendelser angående utsmykningsoppdrag, kunstformidling, faktura med mer.

Oda Broch

Oda Broch

[email protected]

Telefon: 940 37 642

Oda er kunstnerisk rådgiver i KpA og medvirker som kurator i utviklingen av organisasjonens kunstsamling. I tillegg bistår hun kunder i utvelgelse av kunst til utsmykninger og holder kunstfaglige foredrag.

Oda er utdannet billedkunstner fra Kunsthøgskolen i Oslo og har tidligere erfaring fra blant annet BKH (Bildende Kunstneres Hjelpefond), KORO (Kunst i Offentlige Rom), Galleri Semmingsen og Kunstnerforbundet.

Ta gjerne kontakt med Oda via e-post eller telefon for henvendelser angående abonnement, utsmykningsoppdrag, bytte av utstillinger med mer.

Styret

Vibeke Lærum, NHO, Norsk Industri
Styreleder

Even Harket, Dossier solutions

Møyfrid Tveit, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Camilla Lee Maana, LO

Randi Nestås, Politiets sikkerhetstjeneste

Olav Nyhus, NRK kunstutvalget

Kunstkomité

Line Engen, kurator formidling ved Nasjonalmuseet

Henrik Haugan, senior designer ved Snøhetta

Daniel Østvold, billedkunstner

Ingrid Aars, daglig leder ved Kunst på Arbeidsplassen

Oda Broch, kunstnerisk rådgiver ved Kunst på Arbeidsplassen

Medlemmer

Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen
Image001
Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen

Advokatfirmaet KPU

Akershus Universitetssykehus HF

Amgen AB

Arbeidslivets kulturseilas – AKS

Arbeidstilsynet Indre Østland, tilsynskontor Drammen

Arbeidstilsynet Indre Østland, tilsynskontor Hamar

Arbeidstilsynet Indre Østland, tilsynskontor Lillehammer

Asplan Viak, Tønsberg

Austrheim kommune, Årås skule

BackerSkeie AS

Barne- og likestillingsdepartementet

Bing Hodneland Advokatselskap DA

BNP Paribas

Brønnøysundregistrene, Brønnøysund

Brønnøysundregistrene, Narvik

Bufdir

Burson Marsteller

Dalan advokatfirma

difi – Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Diskrimineringsnemnda

Djerving AS

Dossier Solutions

Entra Eiendom

Euronics Norge AS

Fafo

Fulbright Foundation

Fürst Medisinsk Laboratorium

GE Vingmed Ultrasound AS, Horten

Havnevesenet

Helse- og omsorgsdepartementet

IMDI – Integrerings- og mangfoldsddirektoratet

Informasjonskontoret for folkehøgskolen

ISCO Group AS

Jotron, Skoppum

Justis- og beredskapsdepartementet

Kjelle videregående skole, Bjørkelangen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kommunalministerens kontor

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Regionalpolitisk avdeling

Kongsberg Norspace, Horten

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

LO – Landsorganisasjonen i Norge

LO distriktskontor Nordland

Locus AS, Sandefjord

Legemiddelindustrien

Lovisenberg Diakonale sykehus, adm. avdeling

Lovisenberg Diakonale sykehus, Ruspoliklinikken

Lovisenberg Diakonale sykehus, Tøyen DPS

Maestro Soft AS

Nasjonalt ID-senter

NAV Pensjon styringsenheten

NAV Vestfold, Tønsberg

NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon

Nimi AS, avd KAL

NIOM, Norsk institutt for odont. materialer AS

NITO

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

Norges Veterinærhøgskole, Inst. for sports- og familiedyrmedisin

Norkart Geoservice AS, Sandvika

Norlandia Support AS

Norsk Regnesentral

NRK Kunstutvalget

Olje-og energidepartementet

Onsagers AS

Optimum AS

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Pensjonistforbundet

Politiets sikkerhetstjeneste

Politihøgskolen

Ravn Webveveriet AS

Riksantikvaren

Riksarkivet

Riksmekleren

SAS Institute AS

Securitas

Semway

Sensonor, Horten

SIGA AS

SINTEF AS, Trondheim

Skedsmo videregående skole

Solar Norge AS, Jessheim

Sopra Steria

Standard Norge, Lysaker

Statens Vegvesen, Vest-Agder distriktskontor

Statsbygg

Stavne arbeid og kompetanse KF, Trondheim

Storm Communications AS

Strømsø legesenter, Drammen

Sørlandet sykehus HF

Tine SA, Ås

Tun Media AS

TØI Transportøkonomisk institutt

Ultimovacs

Universitetet I Bergen, HMS-seksjonen

Universitetet i Bergen, Inst for klinisk odontologi

Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Universitetet i Bergen, IT-avd.

Universitetet i Bergen, Sosiologisk Institutt

Universitetsstudiene på Kjeller

Utlendingsnemnda

Vestfold Fylkeskommune

Zacco