Kunst på Arbeidsplassen

Kontakt oss

Ansatte

5940 20191112083711869164

Oda Broch

[email protected]

Telefon: 940 37 642

Oda er for tiden daglig leder i Kunst på arbeidsplassen, og har det kunstfaglige ansvaret for utviklingen og formidlingen av organisasjonens kunstsamling. I tillegg bistår hun kunder i utvelgelse av kunst til utsmykninger og holder kunstfaglige foredrag.

Oda er utdannet billedkunstner fra Kunsthøgskolen i Oslo og har tidligere erfaring fra blant annet BKH (Bildende Kunstneres Hjelpefond), KORO (Kunst i Offentlige Rom), Galleri Semmingsen og Kunstnerforbundet.

Ta gjerne kontakt med Oda via e-post eller telefon for henvendelser angående utsmykningsoppdrag, formidling og markedsføring, eller dersom du har spørsmål vedrørende din faktura.

Unknown

Einar Hatlo

[email protected]

Telefon: 940 37 681

Einar er kunstnerisk rådgiver i Kpa og medvirker som kurator i utviklingen av organisasjonens kunstsamling. I tillegg bistår han kunder i utvelgelse av kunst til utsmykninger og holder kunstfaglige foredrag.

Einar er utdannet fra Academy of Art Univerity i San Francisco, og har mer enn 20 års erfaring fra design og kommunikasjonsbransjen. De siste 5 årene årene har han vært daglig leder for Featuring Spaces, hvor han ledet oppbyggingen av et nytt selskap for International Corporate Art innen kunst og utsmykking.

Ta gjerne kontakt med Einar via e-post eller telefon for henvendelser angående utsmykningsoppdrag, formidling og markedsføring.

Nyest 2

Ingrid Wisløff Aars

[email protected]
Ingrid Wisløff Aars er i permisjon fra 10.09.2021 – 31.12.2022

Ingrid er daglig leder ved Kpa, og har det kunstfaglige ansvaret for utviklingen og formidlingen av organisasjonens kunstsamling. I tillegg bistår hun kunder i utvelgelse av kunst til utsmykninger og holder kunstfaglige foredrag.

Ingrid er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo, og har tidligere erfaring fra Galleri Semmingsen, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Grev Wedels Plass Auksjoner AS, og Henie Onstad Kunstsenter.

Ta gjerne kontakt med Ingrid via e-post eller telefon for henvendelser angående utsmykningsoppdrag, formidling og markedsføring, eller dersom du har spørsmål vedrørende din faktura.

Adresse

Kunst på arbeidsplassen
Besøksadresse: Nannestadgata 7, 0654 Oslo
Postadresse: Postboks 2935 Tøyen, 0608 Oslo

Telefon: 940 37 642 / 940 37 681
Epost: [email protected]

Om oss

Kunst på arbeidsplassen leier ut variert kunst av høy kvalitet til offentlige – og private arbeidsplasser over hele Norge. Organisasjonen forvalter en samling på over 6000 kunstverk av 700 norske, nordiske, og internasjonale kunstnere. Kunstverkene er fordelt på 300 utstillinger med 10- 18 verk per utstilling og består av malerier, grafikk, fotografier, tegninger, skulpturelle objekter, tekstilarbeider og akvareller. Vi smykker ut kontorer, kantiner, enkeltstående vegger og store kontorlokaler til en gunstig abonnementspris som inkluderer forsikring. Vi er fleksible på antall verk og finner en løsning til alle type lokaler.

Vi tilbyr også en rekke konsulenttjenester for bedrifter som trenger hjelp med egen kunstsamling, ønsker permanente utsmykningsløsninger, eller kunne tenke seg performancekunst til faglige og sosiale arrangementer.

Presse
Leie kunst fremfor å kjøpe?, Finansavisen, 01.07.2021
Coronakunsten, Nettavisen E24, 04.04.2021
Kunsten å velja, Billedkunst 10.02.2021
Kunst på Kunst på arbeidsplassen, Kunstavisen 01.12.2020
Norske arbeidsplasser vil ikke ha billedkunst fra Norges fremste kunstnere. Kunstverk blir avvist – ofte fordi kunsten ikke passer inn med arbeidsplassens kjerneverdier. Studio 2 – P2 – NRK Radio, 08.10.2020
Kunsten vi ikke vil se på veggen, Dagsavisen 27.09.2020
Kunst over streken, Klassekampen 24.09.2020
Nei, takk, ikke sånn kunst!, Kunstavisen 15.09.2020
Er kunst på arbeidsplassen viktig? KUNZT 11/2019
De leier ut kunst til 150 arbeidsplasser over hele Norge, Adresseavisen 09.08.2017
Trivsel med leid kunst, Vårt Land 01.04.2014
Forskjønner Norges arbeidsplasser, Bedriftstema 11/2013
Transformasjoner, Bladet Psykisk Helse 09.2013
Med kunst i hverdagen, Tønsberg Blad 10.10.2012
Kunst av kunst, Ukeavisen Ledelse 17.09.2010
Mer kunst til folket, Dagsavisen 13.08.2010
Kunst på arbeidsplassene i 60 år, FriFagbevegelse 13.08.2010
Krydder i hverdagen, Nærings Eiendom 08/2009
Kunst på arbeidsplassen – Ja takk, men hvor?, Magasinet kulturliv 03/2003

Historie

I 2000 fylte Kunst på arbeidsplassen 50 år og det ble utgitt en katalog om organisasjonens historie. Les illustrert kataloginnhold her

Styret

Jan-Bertil Lieng, NHO Styreleder

Even Harket, Dossier solutions AS

Wenche Volle, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Anita Ursin, LO

Therese Rørvik, Musikkfondene

Olav Nyhus, NRK kunstutvalget

Kunstkomité

Line Engen, kurator formidling ved Nasjonalmuseet

Henrik Haugan, senior designer ved Snøhetta

Daniel Østvold, billedkunstner

Ingrid Aars, daglig leder ved Kunst på arbeidsplassen

Oda Broch, kunstnerisk rådgiver ved Kunst på arbeidsplassen

Medlemmer

Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen
Image001
Kunst på Arbeidsplassen

Advokatfirmaet KPU

Akershus Universitetssykehus HF

Amgen AB

Arbeidstilsynet Indre Østland, tilsynskontor Drammen

Arbeidstilsynet Indre Østland, tilsynskontor Hamar

Arbeidstilsynet Indre Østland, tilsynskontor Lillehammer

Austrheim kommune, Årås skule

BackerSkeie AS

Barne- og likestillingsdepartementet

Brønnøysundregistrene, Brønnøysund

Brønnøysundregistrene, Narvik

Bufdir

Dalan advokatfirma

difi – Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Diskrimineringsnemnda

Djerving AS

Dossier Solutions

Entra Eiendom

Euronics Norge AS

Fafo

Fulbright Foundation

GE Vingmed Ultrasound AS, Horten

Helse- og omsorgsdepartementet

IMDI – Integrerings- og mangfoldsddirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kjelle videregående skole, Bjørkelangen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kommunalministerens kontor

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Regionalpolitisk avdeling

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Leith Executive Education Norge AS

LO – Landsorganisasjonen i Norge

LO distriktskontor Nordland

Legemiddelindustrien

Lovisenberg Diakonale sykehus, adm. avdeling

Lovisenberg Diakonale sykehus, Ruspoliklinikken

Lovisenberg Diakonale sykehus, Tøyen DPS

Lq Law Advokatfirma

Maestro Soft AS

Musikkfondene

Nasjonalt ID-senter

NAV Pensjon styringsenheten

NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon

Nimi AS, avd KAL

NIOM, Norsk institutt for odont. materialer AS

NITO

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

Norkart Geoservice AS, Sandvika

Norlandia Care AS

Norsk Regnesentral

NRK Kunstutvalget

Olje-og energidepartementet

Onsagers AS

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Pensjonistforbundet

Politiets sikkerhetstjeneste

Politihøgskolen

Ravn Webveveriet AS

Riksantikvaren

Riksarkivet

Riksmekleren

SAS Institute AS

Scatec Solar

Securitas

Semway

SIGA AS

SINTEF AS, Trondheim

Skedsmo videregående skole

Solar Norge AS, Jessheim

Sopra Steria

Standard Norge, Lysaker

Statsbygg

Stavne arbeid og kompetanse KF, Trondheim

Strømsø legesenter, Drammen

Sørlandet sykehus HF

Tun Media AS

TØI Transportøkonomisk institutt

Ultimovacs

Universitetet i Bergen, Inst for klinisk odontologi

Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Universitetet i Bergen, Sosiologisk Institutt

Universitetsstudiene på Kjeller

Utlendingsnemnda