Kunst på Arbeidsplassen

Om oss

Kunst på Arbeidsplassen leier ut variert kunst av høy kvalitet til offentlige – og private arbeidsplasser over hele Norge. Organisasjonen forvalter en samling på over 6000 kunstverk av 700 norske, nordiske, og internasjonale kunstnere. Kunstverkene er fordelt på 300 utstillinger med 10- 18 verk per utstilling og består av malerier, grafikk, fotografier, tegninger, skulpturelle objekter, tekstilarbeider og akvareller. Vi smykker ut kontorer, kantiner, enkeltstående vegger og store kontorlokaler til en gunstig abonnementspris som inkluderer forsikring. Vi er fleksible på antall verk og finner en løsning til alle type lokaler.

Vi tilbyr også en rekke konsulenttjenester for bedrifter som trenger hjelp med egen kunstsamling, ønsker permanente utsmykningsløsninger, eller kunne tenke seg performancekunst til faglige og sosiale arrangementer.

Kontakt oss

Dscn0571

Kunst på Arbeidsplassen
Besøksadresse: Nannestadgata 7, 0654 Oslo
Postadresse: Postboks 2935 Tøyen, 0608 Oslo

Telefon:
940 37 681 / 940 37 642

Epost:
[email protected] / [email protected]

Ansatte

12549111 10156481430790441 6979024311805979873 n

Ingrid Wisløff Aars

[email protected]

Tlf: 940 37 681

Ingrid er daglig leder ved KpA med ansvar for utviklingen av organisasjonens kunstsamling, markedsføring og økonomi. I tillegg bistår hun kunder i utvelgelse av kunst til utsmykninger og holder kunstfaglige foredrag.

Ingrid er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo, og har tidligere erfaring fra Galleri Semmingsen, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Grev Wedels Plass Auksjoner AS, og Henie Onstad Kunstsenter.

Ta gjerne kontakt med Ingrid via e-post eller telefon for henvendelser angående utsmykningsoppdrag, kunstformidling, faktura med mer.

4796 20180802080702860077

Oda Broch

[email protected]

Telefon: 940 37 642

Oda er kunstnerisk rådgiver i KpA og medvirker i utviklingen av organisasjonens kunstsamling. I tillegg bistår hun kunder i utvelgelse av kunst til utsmykninger og holder kunstfaglige foredrag.

Oda er utdannet billedkunstner fra Kunsthøgskolen i Oslo og har tidligere erfaring fra blant annet BKH (Bildende Kunstneres Hjelpefond), KORO (Kunst i Offentlige Rom), Galleri Semmingsen og Kunstnerforbundet.

Ta gjerne kontakt med Oda via e-post eller telefon for henvendelser angående abonnement, utsmykningsoppdrag, bytte av utstillinger med mer.

Styret

Vibeke Lærum, NHO, Norsk Industri
Styreleder

Even Harket, Dossier solutions

Møyfrid Tveit, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Camilla Lee Maana, LO

Randi Nestås, Politiets sikkerhetstjeneste

Øyvind Krabberød, Informasjonskontoret for folkehøgskolen

Medlemmer

Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen
Image001
Kunst på Arbeidsplassen
Kunst på Arbeidsplassen

Advokatforum DA

Akershus Universitetssykehus HF

Allegro AS, Sandefjord

Amgen AB

Arbeidslivets kulturseilas – AKS

Arbeidstilsynet Indre Østland, tilsynskontor Drammen

Arbeidstilsynet Indre Østland, tilsynskontor Hamar

Arbeidstilsynet Indre Østland, tilsynskontor Lillehammer

Asplan Viak, Tønsberg

Austrheim kommune, kommunehuset

Austrheim kommune, Årås skule

BackerSkeie AS

Barne- og likestillingsdepartementet

Bing Hodneland Advokatselskap DA

BNP Paribas

Brother Norge AS

Brønnøysundregistrene, Brønnøysund

Brønnøysundregistrene, Narvik

Bærum kommune, Lønnås bo- og behandlingssenter

Dalan advokatfirma

difi – Direktoratet for forvaltning og IKT

Diskrimineringsnemnda

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Oslo

Djerving AS

Dossier Solutions

Entra Eiendom

Euronics Norge AS

Fafo

Fulbright Foundation

Fürst Medisinsk Laboratorium

GE Vingmed Ultrasound AS, Horten

Havnevesenet

Helse- og omsorgsdepartementet

IMDI – Integrerings- og mangfoldsddirektoratet

Informasjonskontoret for folkehøgskolen

Institutt for forsvarsstudier

ISCO Group AS

Jotron, Skoppum

Justis- og beredskapsdepartementet

KIFO (Inst. for kirke, religions- og livssynsforskning)

Kingbird Executive Search

Kjelle videregående skole, Bjørkelangen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kommunalministerens kontor

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Regionalpolitisk avdeling

Kongsberg Norspace, Horten

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

LO – Landsorganisasjonen i Norge

LO distriktskontor Nordland

Locus AS, Sandefjord

Legemiddelindustrien

Lovisenberg Diakonale sykehus, adm. avdeling

Lovisenberg Diakonale sykehus, Ruspoliklinikken

Lovisenberg Diakonale sykehus, Tøyen DPS

Maestro Soft AS

Mitsui & Co Norway AS

Nasjonalt ID-senter

NAV Pensjon styringsenheten

NAV Vestfold, Tønsberg

NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Nordland

Nimi AS, avd KAL

NIOM, Norsk institutt for odont. materialer AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

Norges Veterinærhøgskole, Inst. for sports- og familiedyrmedisin

Norkart Geoservice AS, Sandvika

Norlandia Support AS

Norsk Regnesentral

NRK Kunstutvalget

Olje-og energidepartementet

Onsagers AS

Optimum AS

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Pensjonistforbundet

Politiets sikkerhetstjeneste

Politihøgskolen

Ravn Webveveriet AS

Riksantikvaren

Riksarkivet

Riksmekleren

SAS Institute AS

Securitas

Semway

Sensonor, Horten

SIGA AS

SINTEF AS, Trondheim

Skedsmo videregående skole

Solar Norge AS, Jessheim

Sopra Steria

Standard Norge, Lysaker

Statens Vegvesen, Vest-Agder distriktskontor

Statsbygg

Stavne arbeid og kompetanse KF, Trondheim

Strømsø legesenter, Drammen

Sørlandet sykehus HF

Tine SA, Ås

Tun Media AS

TØI Transportøkonomisk institutt

Universitetet I Bergen, HMS-seksjonen

Universitetet i Bergen, Inst for klinisk odontologi

Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Universitetet i Bergen, IT-avd.

Universitetet i Bergen, Sosiologisk Institutt

Universitetsstudiene på Kjeller

Utlendingsnemnda

Veterinærinstituttet

WergelandApenes AS

Zacco