Kunst på Arbeidsplassen

Calina Pandele Yttredal (f. 1955)