Kunst på Arbeidsplassen

Dag A. Rødsand (1943-1995)

119 20141013122536000000 120 20141013122536000000 121 20141013122536000000 122 20141013122536000000 123 20141013122536000000 124 20141013122536000000 125 20141013122536000000 126 20141013122536000000 127 20141013122537000000 128 20141013122537000000 129 20141013122537000000 130 20141013122537000000 131 20141013122537000000 132 20141013122537000000 133 20141013122537000000

Dag A. Rødsand

A 006 – Grafikk, 15 verk

Dag Rødsand (1943-1995) tilhørte de nord-norske grafikerne som begynte å gjøre seg gjeldende mot slutten av 1960-årene. I sine serigrafier og tresnitt hentet han gjerne motiver fra landsdelens storslåtte natur og bearbeidet dem fritt. Ønsket om å uttrykke naturens kraft og fruktbarhet var gjennomgående i hans kunstnerskap.