Kunst på Arbeidsplassen

Eva Lange (1944-2017)

Maria storm gran Yngvar larsen Kristine knapstad Lisa edetun Locus Ane hjort guttu s Anders kjær Willibald storn Elise storsveen Pierre matte Brynhild bye tiller Sara christensen.jpg Eva lange Emil gustafsson Uten tittel constance tenvik (f.1990)

#METOO

A 214 – Risografi, serigrafi, 15 verk

#Metoo – kampanjen oppstod innenfor den amerikanske filmbransjen høsten 2017, og ble et overmodent oppgjør med den seksuelle trakasseringen og undertrykkelsen kvinner utsettes for i arbeidslivet. Som emneknagg i sosiale medier utviklet den seg til en større grasrotbevegelse, og markerte et tidsskille i måten vi håndterer spørsmål tilknyttet sexisme og utnyttelse av makt i samfunnet.