Kunst på Arbeidsplassen

Frede Christoffersen (1919-1987)

Skjermbilde 2022 04 19 kl. 14.59.27 Skjermbilde 2022 04 19 kl. 14.59.10 Attachment Sunnaas 1 45 x 60 Sunnaas 5 48 x 60 Skjermbilde 2023 05 25 kl. 10.01.44 Skjermbilde 2023 05 25 kl. 10.02.36 Skjermbilde 2023 05 25 kl. 10.02.07 Skjermbilde 2023 05 25 kl. 10.01.56 Img 20230525 wa0006 Skjermbilde 2023 03 27 kl. 11.24.18 Img 20230525 wa0008 Image

FLOWERPOWER

A235 – Maleri, foto, akvarell, litografi, 13 verk
Image Image Image Image Image 1137 20141013122549000000 1142 20141013122549000000 Image Image Image Image Image Image Image Image

Til Paris

A 065 – Grafikk, 15 verk

Norsk etterkrigskunst hadde primært sitt utspring i fransk maleri. Debatten runget i et tiår her til lands før den nonfigurative kunsten var etablert som en ledende kraft mot utgangen av 1950-årene: Umenneskelig, virkelighetsbenektende, smørerier og forfallsfenomen var skjellsordene fra de konservative. Modernismens forkjempere tordnet mot trangsyntheten, vanetenkningen og uvitenheten.