Kunst på Arbeidsplassen

Frede Christoffersen (1919-1987)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image 1142 20141013122549000000 Image

Se min kjole

A 065 – Grafikk, 15 verk

Norsk etterkrigskunst hadde primært sitt utspring i fransk maleri etter 1945. Debatten runget i et tiår her til lands før den nonfigurative kunsten var etablert som en ledende kraft mot utgangen av 1950-årene: Umenneskelig, virkelighetsbenektende, smørerier og forfallsfenomen var skjellsordene fra de konservative. Modernismens forkjempere tordnet mot trangsyntheten, vanetenkningen og uvitenheten.