Kunst på Arbeidsplassen

Gro Fraas (f. 1944)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Gro Fraas

A 166 – Grafikk, 15 verk

For Gro Fraas (f.1944) er det gjengivelsen av landskapet som står sentralt. Hun forsøker å fange lyset og de forskjellige stemninger man kan oppleve ute i naturen for eksempel en sommernatt. Dype og litt mollstemte farger er typisk for Fraas’ kunst.

Image Image Image Image 4520 20170518070804000000000 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Svein Bolling/Jan Brænde/Gro Fraas

A 165 – Grafikk, 15 verk

En variert utstilling der Svein Bolling (f.1948) fremtrer med figurer, oftest kvinner, gjengitt i en forenklet dekorativ form. Jan Brænde (f.1951) arbeider i grenseland mellom det figurative og det abstrakte, mens Gro Fraas (f.1944) er opptatt av stemninger i sine landskapsbilder.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Gro Fraas/Jon Olav Helle

A 146 – Grafikk, 15 verk

Gro Fraas (f. 1944) og Jon Olav Helle (f. 1952) skaper på forskjellig måte stemning i sine bilder. Fraas er opptatt av nordisk mytologi, men lager også rene landskapsbilder. Helle tar gjerne for seg landskapet i solnedgang og utnytter derved naturens egne farger.