Kunst på Arbeidsplassen

Jan Trygve Fløysvik (f. 1961)

Image Image Image Image Image  mg 0254  mg 0249  mg 0246  mg 0263  mg 0259

Ellen Karin Mæhlum/Jan Trygve Fløysvik

A 135 – Grafikk og tusj på papir, 10 verk

Ellen Karin Mæhlum (f. 1957) og Jan Trygve Fløysvik (f. 1961) arbeider begge med et abstrakt, men assosiativt formspråk hvor naturens egne strukturer kan synes å ligge til grunn. Mæhlums bilder tar utgangspunkt i geologiske former og mønsterdannelser på Svalbard. Fløysviks bilder gir tvetydige assosiasjoner til både mikroorganismer og verdensrommets makrounivers.