Kunst på Arbeidsplassen

Jan Thomas Njerve (1927-2014)