Kunst på Arbeidsplassen

Jenny Rydhagen (f. 1965)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Jenny Rydhagen/Kjell Sten Tollefsen Ledig

Ø 019 – Fotografier, 15 verk

Jenny Rydhagen (f.1965) og Kjell Sten Tollefsen (1913-2002) tilhører to helt forskjellige generasjoner fotografer, men de deler interessen for å gjengi det nære og hverdagslige. Tollefsen benytter seg ofte av humor i bilder og titler mens Rydhagens fotografier gjerne har et element av noe gåtefullt og mystisk.