Kunst på Arbeidsplassen

John Øivind Eggesbø (f. 1967)

Image Image Image Image Image Image Image Image

Jens Hauge/ John Øivind Eggesbø

Ø 014 – Fotografier, 8 verk

Jens Hauges (f.1953) landskapsfotografier tilhører 70- og 80-tallets tradisjon med ”straight photography” der naturen ble gjengitt slik den ble opplevd av kunstneren. I John Øivind Eggesbøs (f.1967) fotografier har mennesket eller andre levende vesener satt sitt merke i naturen. Hauges fotografier er i svart/hvitt, Eggesbøs i farger.