Kunst på Arbeidsplassen

Anne Lise Stenseth (f. 1959)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Anne Lise Stenseth Ledig

Ø 015 – Fotografier, 11 verk

Anne Lise Stenseth (f.1959) utfører studier av dyr ute i naturen. Landskap og dyr går ofte opp i en syntese der dyrene blir ett med naturen.