Kunst på Arbeidsplassen

Jørn Gynnerup Jensen (f. 1945)