Kunst på Arbeidsplassen

Arild Kristo (1939-2010)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Manité Ledig

Ø 010 – Fotografier, 15 verk

Manité var en gruppe bestående av én norsk og to amerikanske fotografer som var aktive i Norge noen få år fra 1962 til 1967. I disse årene rakk imidlertid Arild Kristo (1939-2010), Robert A. Robinson (1927-1996) og Dan Young (1938-2014) å gjøre seg sterkt bemerket blant annet gjennom reportasjefotografier i billedblader som Aktuell og Nå.