Kunst på Arbeidsplassen

Oscar Reynert Olsen (f. 1925)