Kunst på Arbeidsplassen

Per Morten Karlsen (f. 1952)