Kunst på Arbeidsplassen

Per Olav Torgnesskar (f. 1966)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Per Olav Torgnesskar/Ole John Aandal/Lill-Ann Chepstow-Lusty Ledig

Ø 009 – Fotografier, 15 verk

Humor er en fremtredende fellesnevner for de tre fotografene i denne utstillingen. Per Olav Torgnesskar (f.1966) fotograferer hverdags- og bygde-Norge fra bilvinduet, Ole John Aandal (f.1960) setter seg selv inn som samaritan og støttespiller for kjente personer mens Lill-Ann Chepstow-Lusty (f.1960) har et kritisk-humoristisk blikk på turisme.