Kunst på Arbeidsplassen

Raymond Mosken (f. 1956)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Raymond Mosken Ledig

Ø 018 – Fotografier, 15 verk

Raymond Mosken (f.1956) benytter gjerne uvante vinkler når han fotograferer. Flere av bildene i denne utstillingen er tatt fra fly. På denne måten skaper Mosken originale motiver med utgangspunkt i det tradisjonelle flyfotografiet.