Kunst på Arbeidsplassen

Richard Paul Lohse (1902-1988)