Kunst på Arbeidsplassen

Robert Heetmøller (1950-2014)