Kunst på Arbeidsplassen

Ruth Goldmann-Grosin (f. 1941)